MabThera

MabThera (rituximab) är en monoklonal anti-CD20-antikropp som används för behandling av lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

MabThera finns tillgängligt i två beredningsformer:

MabThera 1400 mg, lösning för subkutan injektion för behandling av lymfom

MabThera 1600 mg, lösning för subkutan injektion för behandling av KLL

MabThera 100 mg och 500 mg koncentrat, lösning för intravenös infusion (för behandling av lymfom och KLL)

Läs mer om de olika godkända indikationerna.

 

Referenser

  • MabThera Intravenös infusion produktresumé, fass.se
  • MabThera Subkutan injektion produktresumé, fass.se

M-SE-00000136