RoActemra är indicerat för patienter med reumatoid artrit (RA), polyartikulär Juvenil Idiopatisk Artrit (pJIA) samt systemisk Juvenil Idiopatisk Artrit (sJIA).

Instruktionsvideo RoActemra förfylld spruta

Reumatoid artrit (RA)

Polyartikulär Juvenil Idiopatisk Artrit (pJIA)

Systemisk Juvenil Idiopatisk Artit (sJIA)

 

Referenser

  • Roactemra Produktresumé 2017-09-18.
  • Adacta: Gabay C, et al. Lancet 2013; 381: 1541–1550.
 

SE.TOC.1412.03