Avastin (bevacizumab)

Avastin (bevacizumab) är ett biologiskt läkemedel godkänt som behandling i första linjen av spridd bröstcancer, spridd tarmcancer, spridd lungcancer, avancerad ovarialcancer, avancerad cervixcancer och spridd njurcellscancer1.

Angiogenes, bildandet av nya blodkärl från befintliga, är en avgörande mekanism för tillväxt av cancer1 . Kärlen förser tumören med den blodcirkulation (syre och näring) som behövs för att tumören ska kunna växa sig större än 1-2 mm3 och eventuellt även sprida sig till andra organ. Angiogenes är en komplex process som regleras av en balans mellan proangiogena och antiangiogena faktorer. VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) är en av de viktigaste proangiogena signalerna och är sannolikt ansvarig för den angiogenetiska switch som leder till att tumören börjar växa1-2 . VEGF uttrycks genom hela tumörens livscykel.

Avastin är en antikropp specifikt riktat mot VEGF. Genom att binda upp fritt VEGF kan inte receptorerna på de friska endotelcellerna aktiveras. Resultatet blir en tillbakabildning av blodkärl i tumören3-5 , hämning av nybildande av blodkärl6 samt minskad permeabilitet av kvarvarande tumörblodkärl7-9 . Avastin kan med andra ord liknas vid en tumörbroms10 .

Avastin verkningsmekanism (MoA)

Referenser

 1. Avastin Produktresumé, fass.se
 2. Folkman J. Tumor angiogenesis: therapeutic implications. N Engl J Med. 1971 Nov 18;285(21):1182-6.
 3. McDougall SR, Anderson AR, Chaplain MA. Mathematical modelling of dynamic adaptive tumour-induced angiogenesis: clinical implications and therapeutic targeting strategies. J Theor Biol. 2006 Aug 7;241(3):564-89.
 4. Baluk P, Hashizume H, McDonald DM. Cellular abnormalities of blood vessels as targets in cancer. Curr Opin Genet Dev. 2005 Feb;15(1):102-11.
 5. Willett CG, Boucher Y, di Tomaso E, Duda DG, Munn LL, Tong RT, Chung DC, Sahani DV, Kalva SP, Kozin SV, Mino M, Cohen KS, Scadden DT, Hartford AC, Fischman AJ, Clark JW, Ryan DP, Zhu AX, Blaszkowsky LS, Chen HX, Shellito PC, Lauwers GY, Jain RK. Direct evidence that the VEGF-specific antibody bevacizumab has antivascular effects in human rectal cancer. Nat Med. 2004 Feb;10(2):145-7.
 6. O'Connor JP, Carano RA, Clamp AR, Ross J, Ho CC, Jackson A, Parker GJ, Rose CJ, Peale FV, Friesenhahn M, Mitchell CL, Watson Y, Roberts C, Hope L, Cheung S, Reslan HB, Go MA, Pacheco GJ, Wu X, Cao TC, Ross S, Buonaccorsi GA, Davies K, Hasan J, Thornton P, del Puerto O, Ferrara N, van Bruggen N, Jayson GC. Quantifying antivascular effects of monoclonal antibodies to vascular endothelial growth factor: insights from imaging. Clin Cancer Res. 2009 Nov 1;15(21):6674-82.
 7. Mabuchi S, Terai Y, Morishige K, Tanabe-Kimura A, Sasaki H, Kanemura M, Tsunetoh S, Tanaka Y, Sakata M, Burger RA, Kimura T, Ohmichi M. Maintenance treatment with bevacizumab prolongs survival in an in vivo ovarian cancer model. Clin Cancer Res. 2008 Dec 1;14(23):7781-9.
 8. Prager GW, Lackner EM, Krauth MT, Unseld M, Poettler M, Laffer S, Cerny-Reiterer S, Lamm W, Kornek GV, Binder BR, Zielinski CC, Valent P. Targeting of VEGF-dependent transendothelial migration of cancer cells by bevacizumab. Mol Oncol. 2010 Apr;4(2):150-60.
 9. Yanagisawa M, Yorozu K, Kurasawa M, Nakano K, Furugaki K, Yamashita Y, Mori K, Fujimoto-Ouchi K. Bevacizumab improves the delivery and efficacy of paclitaxel. Anticancer Drugs. 2010 Aug;21(7):687-94.
 10. Dickson PV, Hamner JB, Sims TL, Fraga CH, Ng CY, Rajasekeran S, Hagedorn NL, McCarville MB, Stewart CF, Davidoff AM. Bevacizumab-induced transient remodeling of the vasculature in neuroblastoma xenografts results in improved delivery and efficacy of systemically administered chemotherapy. Cancer Res. 2007 Jul 1;13(13):3942-50.
 11. Hefler LA, Mustea A, Könsgen D, Concin N, Tanner B, Strick R, Heinze G, Grimm C, Schuster E, Tempfer C, Reinthaller A, Zeillinger R. Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms are associated with prognosis in ovarian cancer. Clin Cancer Res. 2007 Feb 1;13(3):898-901.

 

M-SE-00000128