Perjeta – en dimeriseringshämmare riktad mot två olika stadier av HER2-positiv bröstcancer

Perjeta (pertuzumab) är det första läkemedlet i en klass målinriktade läkemedel som kallas dimeriseringshämmare. Läkemedlet är riktat mot HER2-receptorn på bröstcancercellerna och förhindrar att HER2-receptorn kopplas ihop med andra HER-receptorer som EGFR/HER1, HER3 och HER4. Denna ihopkoppling (dimerisering) anses spela en viktig roll för cancercellernas förmåga att växa och sprida sig. Perjeta blockerar även den signalering som normalt aktiveras efter att HER2-receptorn kopplat ihop sig med en annan HER-receptor, vilket i sin tur kan förhindra tumörtillväxt eller leda till att cancercellerna dör. Genom att Perjeta binder till HER2-receptorn kan dessutom immunförsvaret aktiveras så att det angriper och förstör cancercellerna.

Läs mer om verkningsmekanismen här

Framgångssagan – så här långt

2013 godkändes Perjeta för behandling av tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer tillsammans med antikroppen Herceptin (trastuzumab) och docetaxel. Den slutgiltiga analysen av den indikationsgrundande CLEOPATRA-studien visar att tillägg av Perjeta förlänger överlevnaden med ytterligare 15,7 månader jämfört med behandling med enbart Herceptin och docetaxel. Medianöverlevnaden uppnår därmed 56,5 månader jämfört med 40,8 månader (HR: 0,68, 95% KI: 0,56-0,84, p=0,0002) vid den jämförande behandlingen1,2.

Läs mer om resultaten från CLEOPATRA-studien här

Perjeta är idag rekommenderat som första linjens behandling vid metastaserad HER2-positiv bröstcancer av såväl Socialstyrelsen, NT-gruppen som SweBCG3–5.

2015 blev Perjeta även godkänt som neoadjuvant (preoperativ) behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer. Resultaten från den indikationsgrundande studien, NeoSphere, visar en signifikant förbättring av patologisk komplett respons (pCR) 45,8% (95% Kl: 36,1–55,7, P=0,0141) vid tillägg av Perjeta, jämfört med behandling med Herceptin och docetaxel 29,0%, (95% Kl:20,6–38,5)6.

Läs mer om resultaten från NeoSphere-studien här

Socialstyrelsen har gett Perjeta prioritet 6 som tillägg vid neoadjuvant behandling i sina riktlinjer3.

2018 godkändes Perjeta därutöver som adjuvant (postoperativ) behandling i kombination med Herceptin och kemoterapi vid tidig HER2-positiv bröstcancer. Efter tre års uppföljning visar resultaten från den indikationsgrundande APHINITY-studien att tillägg av Perjeta minskar den relativa risken för återfall i sjukdom eller död (invasiv sjukdomsfri överlevnad) med 19 % (ARR: 1,6 %, HR: 0,81, 95 % KI: 0,66–1,00, p=0,045) jämfört med dagens standardbehandling (trastuzumab och cytostatika)7.

Läs mer om resultaten från APHINITY här

Se EMAs video som förklarar vad märkningen med svart triangel innebär.

Källa: EMA

Referenser

  1. Swain SW et al. N Eng J Med 2015;372:724–34. 
  2. Swain SW et al. Lancet Oncol 2013;14:461–71. 
  3. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 – Stöd för styrning och ledning.
  4. NT-gruppen. Rekommendation, oktober 2013. http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/lakemedel/nlt/rek. 
  5. Nationellt vårdprogram bröstcancer Regionala Cancercentrum 2018, www.cancercentrum.se
  6. Gianni L et al. Lancet Oncol. 2012;13:25–32.
  7. von Minckwitz G, et al. N Engl J Med 2017;377:122–31.

SE/BREA/0419/0003