Perjeta – en dimeriseringshämmare riktad mot två olika stadier av HER2-positiv bröstcancer

Perjeta (pertuzumab) är det första läkemedlet i en klass målinriktade läkemedel som kallas dimeriseringshämmare. Läkemedlet är riktat mot HER2-receptorn på bröstcancercellerna och förhindrar att HER2-receptorn kopplas ihop med andra HER-receptorer som EGFR/HER1, HER3 och HER4. Denna ihopkoppling (dimerisering) anses spela en viktig roll för cancercellernas förmåga att växa och sprida sig. Perjeta blockerar även den signalering som normalt aktiveras efter att HER2-receptorn kopplat ihop sig med en annan HER-receptor, vilket i sin tur kan förhindra tumörtillväxt eller leda till att cancercellerna dör. Genom att Perjeta binder till HER2-receptorn kan dessutom immunförsvaret aktiveras så att det angriper och förstör cancercellerna. 

Läs mer om verkningsmekanismen här

Framgångssagan – så här långt

2013 godkändes Perjeta för behandling av tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer tillsammans med antikroppen Herceptin (trastuzumab) och docetaxel. Den slutgiltiga analysen av den indikationsgrundande CLEOPATRA-studien visar att tillägg av Perjeta förlänger överlevnaden med ytterligare 15,7 månader jämfört med behandling med enbart Herceptin och docetaxel. Medianöverlevnaden uppnår därmed 56,5 månader jämfört med 40,8 månader vid den jämförande behandlingen1,2.

Läs mer om resultaten från CLEOPATRA-studien här

Perjeta är idag rekommenderat som första linjens behandling vid metastaserad HER2-positiv bröstcancer av såväl Socialstyrelsen, NT-gruppen som SweBCG3–5.

2015 blev Perjeta även godkänt som neoadjuvant (preoperativ) behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer. Resultaten från den indikationsgrundande studien, NeoSphere, visar en signifikant förbättring av patologisk komplett respons (pCR)* (45,8%) vid tillägg av Perjeta, jämfört med behandling med Herceptin och docetaxel (29%)*6.

Läs mer om resultaten från NeoSphere-studien här

Socialstyrelsen har gett Perjeta prioritet 6 som tillägg vid neoadjuvant behandling i sina riktlinjer3.

Möjligheterna att förbättra förutsättningarna för dina HER2-positiva patienter är med andra ord goda. Och det från allra första början.

Se EMAs video som förklarar vad märkningen med svart triangel innebär.

Källa: EMA

Referenser

  1. Swain SW et al. N Eng J Med 2015;372:724–34. 
  2. Swain SW et al. Lancet Oncol 2013;14:461–71. 
  3. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 – Stöd för styrning och ledning.
  4. NT-gruppen. Rekommendation, oktober 2013. http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/lakemedel/nlt/rek. 
  5. Nationellt vårdprogram bröstcancer Regionala Cancercentrum 2018, www.cancercentrum.se
  6. Gianni L et al. Lancet Oncol. 2012;13:25–32.

SE/PERJ/0418/0008