MabThera är förutom onkologiska indikationer  sedan 2006 indicerat för behandling av vuxna patienter med svår aktiv reumatoid artrit som har haft ett otillräckligt svar eller är intoleranta mot andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inklusive behandling med en eller flera tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare.

MabThera är sedan 2013 även godkänd som behandling av vaskulitsjukdomarna granulomatos med polyangit (GPA) samt mikroskopisk polyangit (MPA).

 

Referenser

  1. MabThera Produktresumé, fass.se
 

M-SE-00000137