RoACTEMRA fick sitt första marknadsgodkännande i Sverige 2009, för indikationen RA. 2018 passerades en milstolpe i och med att en miljon patienter hade behandlats med RoACTEMRA världen över.

RoACTEMRA är indicerat för patienter med  jättecellsarterit (GCA), reumatoid artrit (RA), polyartikulär Juvenil Idiopatisk Artrit (pJIA), systemisk Juvenil Idiopatisk Artrit (sJIA) samt kimerisk antigenreceptor (CAR) T-cells-inducerat cytokinfrisättningssyndrom (CRS, cytokine release syndrome). 

Fullständig och aktuell förskrivningsinformation finns på FASS.se

 

Uppdateringar för RoACTEMRA

Observera att det har kommit nya indikationer och uppdateringar för RoActemra. Vi kommer att uppdatera med ny information inom kort. För senast uppdaterad information, vänligen besök FASS.

Nya svenska GCA-riktlinjer

Behandlingsriktlinjer för GCA är publicerade av Svensk Reumatologisk förening. 

Läs behandlingsriktlinjerna här

 

Referenser

  • Roactemra Produktresumé, se Fass.se

SE/RACTE/1118/0024