Välkommen till Medicinsk Information på Roche

Vi arbetar med att ta emot och besvara medicinska frågor om de läkemedel vi tillhandahåller.

Vårt mål är att ge dig som frågeställare ett kvalitativt, uppdaterat, balanserat och tidsöverenskommet svar på din fråga. Vår förhoppning är att de svar vi ger är meningsfulla och bidrar till att du känner dig trygg med att använda de läkemedel vi tillhandahåller på ett säkert och effektivt sätt.

Vi använder oss av multipla källor och litteratursökningar för att besvara medicinska frågor som t ex produktresumé, safety data sheets (skyddsdatablad), Pubmed/EMBASE, Stockley's Interaction Guide och Handbook for injectable drugs.

För hälso- och sjukvårdspersonal med medicinska frågor, kontakta oss gärna:

Telefon: 08-726 12 00
E-post: sverige.medinfo@roche.com

Marc Sommar  t.v. 
Medical Information & Safety Partner

Leo Leoson  t.h.
Medical Information & Safety Partner

Träffa Marc

Vad gör vi som som arbetar med Medicinsk information och Patientsäkerhet på Roche?

Träffa Leo

Vad gör vi som som arbetar med Medicinsk information och Patientsäkerhet på Roche?

Har du frågor om hur våra läkemedel ska hanteras? 

I denna databas kan du på egen hand söka efter och ladda ner skyddsdatablad där hanteringsföreskrifter finns.

Hitta skyddsdatablad för våra produkter